top of page

Visie & Jeugdbeleid

 

Het doel van de Atletiekvereniging Sparta Laarne is de jeugd uit Laarne en uit de wijde omgeving kennis te laten maken met de atletieksport in al zijn vormen en disciplines, en dit zowel recreatief als in competitieverband.

 

 

De atletiekvereniging Sparta Laarne ziet het als zijn taak om:

-          atletiek te promoten in Laarne - Kalken en omgeving,

-          beginnende sporters, recreanten en competitieatleten te begeleiden en op te                     leiden

-          de jeugdwerking verder uit te bouwen,

-          een goede verankering uit te bouwen met de moederclub KAAG,

-          de onderafdelingen en groepen versterken en integreren binnen KAAG,

-          KAAG een grotere uitstraling bezorgen,

-          enthousiasme creëren bij leden, medewerkers en ouders, 

-          aan atletiekwedstrijden deel te nemen,

-          en zelf een stratenloop en scholenveldloop te organiseren.

 

Jeugdbeleid

 

 

Reeds geruime tijd wordt bij de atletiekvereniging Sparta Laarne grote aandacht gegeven aan de begeleiding en de opleiding van onze jeugd (van benjamin tot scholier). Reeds vanaf de leeftijd van 7 jaar biedt de club het hele atletiekgamma aan. Van spurt en horden over afstandlopen tot hoogspringen.  Om dit te verwezenlijken beschikken we over opgeleide, gediplomeerde trainers alsook enthousiaste oud atleten.     

 

Binnen het kader van het jeugdbeleid liggen de accenten op:

-          ontwikkelen van de motorische vaardigheden: lenigheid, behendigheid, coördinatie en conditie,

-          initiatie in en kennis van de basistechnieken van de atletiek,

-          vriendschap & respect.

 

Het jeugdbeleid van atletiekvereniging Sparta Laarne, en andere onder afdelingen is de basis van de lange termijn werking binnen KAAG. Het is daarom heel belangrijk dat de jonge atleet graag aan atletiek doet, zodat een mogelijke drop out op latere leeftijd kan vermeden worden. Bij de jeugd wordt vooral op een speelse manier gewerkt, waarbij de basis wordt gelegd van snelheid, techniek, uithouding,… . Resultaten tijdens wedstrijden zijn van ondergeschikt belang, doch zijn graag meegenomen. Veel aandacht wordt besteed aan een aangename, vriendschappelijke sfeer binnen de club, met respect voor ieders mogelijkheden en beperkingen. Een goed contact met de ouders is hierbij van zeer groot belang.

 

 

Tijdens de winterperiode worden de trainingen afgestemd op het indoorseizoen en het veldcross- 

seizoen. De woensdag trainingen zijn met name gericht op de algemene basis uithouding, terwijl de vrijdagtrainingen zich met name richten op het aanleren van lenigheid, het bevorderen van behendigheid, coördinatie en conditie door middel van diverse oefeningen. Tevens wordt aandacht besteed aan het aanleren van basistechnieken, o.m. voor horden, hoogspringen, sprint, etc…. Enkele voorbeelden van belangrijke basiseigenschappen zijn afstoten met één been, horden ¨lopen¨ en niet 

horden ¨springen¨.  

 

In de zomer worden de verworvenheden van de winter verder aangevuld met het aanleren van andere atletiekdisciplines, zijnde lopen (spurt, horden, aflossing, uithouding), werpen (kogel, hockey, speer, discus) en springen (hoog, ver, hinkstap).  Belangrijk hierbij is dat de oefening goed uitgevoerd wordt, niet de prestatie. 

 

Vanaf cadetten wordt meer en meer de nadruk gelegd op competitie. In die optiek wordt de mogelijkheid geboden om zich te specialiseren onder het waakzame oog van de trainers van KAAG, onze moederclub. Voor zij die zich niet kunnen verplaatsen is er echter ook deskundige begeleiding voorzien door onze cadetten en scholieren trainers, waarbij voldoende aandacht wordt besteed aan de diverse atletiek disciplines, alsook de algemene lichamelijke ontwikkeling. 

 

Deze brede basis maakt atletiektrainingen ook interessant voor jongeren die ook andere sporten beoefenen.

 

 

bottom of page